Co je MBA

Studium MBA je celosvětově uznávanou postgraduální kvalifikací v rámci celoživotního vzdělávání. Od magisterského studia (v ČR často s titulem Ing.) odlišuje kvalitní MBA několik vlastností:

Ing. Vojtěch Opleštil, MIM
 • Jedná se o všeobecnou kvalifikaci. V rámci MBA studia je možné se částečně specializovat, ale nejlepší programy zpravidla poskytují průřezový přehled o fungování firem a ekonomiky. Asociace špičkových škol AMBA, jejímž je FPH členem, požaduje obecné zaměření programu jako jedno z hlavních kritérií.
 • Jde o prakticky zaměřené studium, tedy vhodné pro takového kandidáta, který již několik let pracuje v samostatně zodpovědné pozici. V ČR kvalitní školy požadují aspoň 3 roky pracovních zkušeností, na našem programu vyžadujeme aspoň 6 let zkušeností z toho 2 roky manažerskou zkušenost. V průměru mají naši studenti přes 10 let pracovních zkušeností.
 • Ve studijní skupině se nevyužívá jen výuka lektorů, ale také zkušenosti a názory ostatních studentů, kteří splňují stejná kritéria. V tomto smyslu program nabízí zkvalitnění dosavadních profesních zkušeností a často i urychlení kariéry podle oboru či zaměření. V našem programu se jen zřídka potkají studenti ze stejného odvětví nebo stejné pozice. Díky tomu mají možnost velmi rychle získat pohledy, které reprezentují různou vyspělost nebo mezinárodnost odvětví nebo jiné části podniku.
 • Praktickým zaměřením v akademické prostředí se program MBA zásadně liší od standardních firemních kurzů (praktických tréninků) či běžných vysokoškolských programů zaměřených více teoreticky. Ty nejlepší MBA programy (viz například žebříček Financial Times nebo v ČR programy sdružené v České asociaci MBA škol) využívají akademické zázemí špičkových fakult a univerzit. Vyučující tak mají nejen praktické dovednosti, ale jsou schopní i poskytnout teoretické rámce, které usnadňují hodnocení situace a rozhodování v dnešním komplexním prostředí. Prakticky všichni vyučující v našem programu jsou akademickým pracovníky, kteří svoji poradenskou a školící činnosti kombinují s akademickým výzkumem na špičkové úrovni.

Kvalita MBA studia

Ačkoliv z čistě právního hlediska může „diplom MBA“ poskytovat jakákoliv agentura či škola za několik víkendových setkání, zodpovědný zájemce a také nároční zaměstnavatelé posuzují, kdo daný titul absolventovi (uchazeči) propůjčil a podle toho se pro studium či absolventa rozhodují. Významně vyšší kvalitu mají zpravidla ty školy, které tento svůj program nechaly podrobit mezinárodní uznávané mezinárodní akreditaci (např. AACSB, EQUIS,  AMBA). Jiná možnost se u nás praktikuje zastřešením programu zahraniční univerzitou.

Lepší představu o tom, co znamená kvalitní MBA, si můžete udělat i z rozhovoru, který pro časopis Forbes vedl výkonný ředitel programu Vojtěch Opleštil spolu s ředitelem dalšího programu na VŠE Otou Novotným (MBA za pár desítek tisíc a půl roku studia online? To není pravé MBA, říkají konkurenti z VŠE).

MBA program na FPH VŠE získal v roce 2021 prestižní mezinárodní akreditaci AMBA. Fakulta podnikohospodářská VŠE je zároveň od jako jediná v ČR držitelem prestižní mezinárodní akreditace EQUIS a jako součást VŠE i akreditace AACSB. Jako jediná fakulta v ČR a čtvrtá fakulta ve střední Evropě je tak od roku 2024 nositelkou tzv. Triple Crown Accreditation.

Komu je MBA program určen

MBA program určen zájemcům, kteří chtějí dále rozvíjet své znalosti a dovednosti související s jejich podnikáním a kariérou, a to formou dlouhodobou a náročnou formou.

Z hlediska znalostí, resp. předchozího vzdělání lze zájemce rozdělit do dvou skupin

 • Zájemci, kteří nemají ekonomické, businessové nebo podobné vzdělání – pro ně MBA představuje příležitost pro získání zcela nových znalostí nebo rozšíření zkušeností, které uchazeč nebo uchazečka získal/a v praxi.
 • Zájemci, kteří ekonomické, businessové nebo podobné vzdělání v minulosti již získali. Pro ně představuje MBA program možnost prohloubit znalosti zejména v jiných oborech (například marketér v oblasti financí a naopak) a získat zkušenosti od účastníků z jiných funkcí, firem a odvětví.

Z hlediska délky profesních zkušeností je MBA určeno také různým typům účastníků.

 • Pro zájemce, kteří se chtějí posunout z role specialisty na úroveň manažera nebo na úroveň středního managementu, MBA program přináší rozšíření znalostí, navázání nových kontaktů a osvojení některých nových dovedností (např. při vedení týmů).
 • Pro zájemce z vyššího managementu nebo vlastníky firem kvalitní MBA představuje možnost prohloubit si dovednosti ve vybraných oblastech, získat nadhled nad rolí manažera a lépe si propojit znalosti související s dlouhodobou prosperitou firmy.

Přínosy MBA

Přínosy studia a absolvování MBA programu jsou vždy individuální – v závislosti na fázi kariéry, dosavadních zkušenostech i kariérních plánech. Přesto lze říci, že k hlavním přínosům MBA patří

 • Získání nových nebo prohloubení stávajících znalostí z oblasti řízení firem a podnikání, jako jsou finance, marketing nebo řízení lidských zdrojů.
 • Zlepšení kvality a rychlosti rozhodování o složitých businessových tématech
 • Rozšíření sítě osobních a obchodních kontaktů, podle podílu zahraničních studentů spíše v domácí zemi nebo v zahraničí
 • Prestiž a uznání – v závislosti na kvalitě, náročnosti a prestiži školy, která MBA program poskytuje
 • Zvýšení sebedůvěry a osobní rozvoj jako důsledek zvládnutí náročného a dlouhodobého úkolu
 • Nalezení lepší práce nebo pozice a zvýšení platu

Titul MBA v České republice

Titul MBA (Master of Business Administration) je v České republice převzat z anglosaské vysokoškolské tradice (Business Schools) a využívané manažerské praxe. Protože v českém zákoně č. 111/1998 Sb. o vysokých školách tento druh studia není právně zakomponován, není titul MBA akademickým titulem, ale titulem profesním.

Titul se uvádí ve zkratce MBA za jménem.