Co naučit nové manažery

Noví manažeři potřebují dobré manažerské dovednosti, aby ve své roli mohli uspět. Chcete-li toho dosáhnout, měli byste se držet následujících doporučení.

- Poskytněte jim co nejvíce informací. Informujte je o jejich nových odpovědnostech, řekněte jim, co od nich očekáváte a zjistěte, co očekávají oni od vás. Seznamte je s úkoly jejich oddělení a firemními prioritami. Pomozte jim pochopit, jak dané oddělení zapadá do firmy jako celku.

- Pomozte jim budovat síť kontaktů. Vyzvěte je, aby komunikovali s ostatními manažery. Podporujte v otevřeném dialogu a diskusi o tom, co dělají ostatní manažeři ve svých odděleních, jak plní své cíle a jak jsou jednotlivá oddělení vzájemně propojena. Pobídněte je také k hledání dalších zdrojů.

- Umožňujte školení manažerských dovedností. Noví manažeři potřebují základní manažerské dovednosti, které jim pomohou dosahovat cílů prostřednictvím řízení jejich lidí.

Existují tři základní manažerské dovednosti, které by měli mít:

- Autentičnost. Měli by být autentičtí, čestní, poskytovat upřímné odpovědi, jednat s integritou, být důvěryhodní a propagovat důvěru a sdílení ve skupinách, které řídí. Měli by také sdílet informace okamžitě bez zbytečného „zaobalování".

- Schopnost dostat z lidí to nejlepší. Měli by stanovovat jasná očekávání pro práci a chování svých lidí. Potřebují zpětnou vazbu, aby věděli, jak si vedou a kde se mají zlepšit. Svým lidem by také měli umožnit další vzdělávání.

- Vnímání zpětné vazby. Noví manažeři by měli být otevření nejen k přijímání zpětné vazby, ale také se jí řídit a snažit se podle ní co nejlépe jednat.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools