Co největší sousto z e-learningového koláče

Implementace e-learningového programu sestává z osmi klíčových částí. Autor článku se je pro lepší orientaci rozhodl zpracovat do grafické podoby a vytvořil schéma, které nazývá e-learningovým koláčem. Koláč je rozdělen na osm kousků, z nichž každý představuje důležitou součást implementace:

- Obchodní záměr. Zvolené e-learningové řešení je třeba vhodně provázat s organizačními cíli.
- Kultura. Firemní kultura musí být připravena e-learning přijmout.
- Kvalita obsahu. Obsah e-learningu musí vyhovovat potřebám jednotlivých uživatelů.
- Zdroje. E-learning vyžaduje dostatečné finanční zdroje.
- Rychlost. E-learningový program by měl být rychle přizpůsobitelný změnám a požadavkům uživatelů.
- Talent. Budoucí uživatelé musejí být schopni vzdělávat se formou e-learningu.
- Technická změna. Podnik se musí připravit na technické změny související s implementací e-learningu, například bezpečnostní opatření.
- Vedení. Na implementaci e-learningu je třeba řádně připravit vedoucí pracovníky.

E-learningový koláč je možné využít ke zhodnocení současného stavu konkrétního e-learningového projektu. Každý má možnost zhodnotit a graficky si na něm znázornit rozvoj každé jeho části, například pomocí stupnice 1 až 10. Na základě výsledné podoby koláče je potom možné určit, kde je třeba hledat pomoc a zlepšení, kteří lidé a zdroje mohou pomoci, jaké konkrétní akce je třeba podniknout apod.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits