Co očekávat od rozvoje vůdcovství

Stále více firem investuje do programů rozvoje vůdcovství. Tato školení trvají několik hodin až dní a rozvíjejí vůdcovské dovednosti zaměstnanců prostřednictvím zábavných workshopů, her nebo úkolů. Zaměstnanci se tak učí být nejen dobrými týmovými hráči, ale také potenciálními vůdci a mentory.

Smyslem těchto programů je odhalit, jaký potenciál zaměstnanci mají. Důležité je vybrat takovou vzdělávací aktivitu, která bude nejen rozvíjet stávající dovednosti, ale doplní i nové. Měla by podporovat důvěru zaměstnanců, morálku a individuální vnímání vlastní hodnoty.

Firmy tak dají zaměstnancům najevo, že si jich váží pro to, co pro ně dělají, i pro jejich talent, který lze dále rozvíjet. Samy by měly jít příkladem a inspirovat k plnění společných cílů. Programy rozvoje vůdcovských dovedností by dále měly podporovat rozvoj kariéry zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: HR Resource - americký portál a diskusní komunita o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Resource