Cross training šetří peníze a motivuje zaměstnance

Pojem „cross training“ (křížový výukový program) označuje vzdělávání prostřednictvím dočasné výměny zaměstnanců různých oddělení a pozic. Je to vhodný nástroj rozvoje zejména pro manažery, protože poskytuje více pružnosti v řízení zaměstnanců. Zároveň však může pomoci i řadovým zaměstnancům. Mohou získat nové schopnosti a zbavit se v práci každodenní nudy.

Cross training je vhodný téměř pro všechny pozice ve všech odvětvích. Pokud jste takové možnosti ve svém okolí ještě neobjevili, dobře se rozhlédněte. Komunikujte s kolegy. Cross training může stejně dobře jako mezi odděleními fungovat i v rámci jednoho oddělení. 

Při přípravě plánu křížového výukového programu musíte zvažovat potenciální výhody pro firmu i zaměstnance. Zaměstnancům by měl umožnit naučit se novým dovednostem, které využijí k pozvednutí úspěchů firmy. Dobře vybírejte vhodné zaměstnance. Někteří lidé se rádi učí, jiní nikoli. Rozhodně nevybírejte „připravené“ zaměstnance podle věku nebo výkonnosti. Nejprve se jich zeptejte, zda mají zájem. Cross training plánujte tak, aby byl obohacením.

-kk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management