Čtyři signály, že si zaměstnanci něco odnáší ze školení

Školení jsou vítanou a nutnou součástí práce se zaměstnanci. Jedná se jak o žádaný benefit ze strany zaměstnance, tak i o způsob, jak udržovat pracovníky v kontaktu s dobou a nejnovějšími trendy. Aby ale nebyly investice do školení pouhým mrháním peněz, je nutné analyzovat, jestli přináší nějaké kvalitativní nebo kvantitativní změny v práci zaměstnanců. Zatímco řadu aspektů nelze zcela jednoznačně určit, existují čtyři signály, které vám řeknou, že si vaši zaměstnanci ze školení skutečně něco odnáší.

Ilustrační snímek

Otázky

Školení není nikdy vyčerpávající a vždy v lidech, kteří se ho účastní, ideálně vzbudí řadu otázek. Podle Training Zone je tedy jedním z hlavních znaků, že si zaměstnanci ze školení něco odnesli a že nad tématem přemýšlí, jsou otázky. Jestliže se zaměstnanci ptají na detaily, debatují o školení a dále se o téma zajímají, je to každopádně dobré znamení.

Proaktivnost

Člověk, který se naučil nové metody nebo způsoby práce, by se měl následně sám snažit proaktivně tyto nově nabyté znalosti použít ve své práci a zakomponovat je do stávajícího systému. Pokud tedy pracovníci po školení sami přichází s nápady a snaží se nové metody nějak implementovat, víte, že školení v nich něco skutečně zanechalo.

Změny ve výsledcích

Změny ve způsobu práce a nové poznatky by se měly projevit i ve výsledcích činnosti daných pracovníků. Nemusí se ale nutně jednat vždy o pozitivní dopady. Zatímco v některých oblastech může dojít ke zlepšení, v jiné může sekundárně důsledkem změn dojít i ke zhoršení. Potom je nutné s pracovníky dále pracovat, podpořit pozitivní dopady školení a eliminovat negativní důsledky.

Zvýšené sebevědomí

Vzdělaní zaměstnanci, kteří jdou s dobou a znají nové trendy, se poznají mimo jiné i zvýšeným sebevědomím ve své práci. A to jak ve vztahu ke klientům a třetím osobám, tak i ve vztahu k managementu a zástupcům firmy.

 

-mm-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone