Další pán na školení

Další pán na školení

Školení manažerů za účelem vychovat z nich efektivní supervizory může mít výrazně pozitivní vliv na bezpečný a zdravý chod podniků. Tento názor alespoň zastává americká pojišťovací společnost **St. Paul Companies**, která špatné manažery pokládá dokonce za nejpodstatnější příčinu vzniku pracovního stresu a následného opouštění pracovních míst. Manažeři podle ní musejí umět nejen kontrolovat své okolí, ale i otevřeně komunikovat a poctivě jednat s podřízenými. Takové vlastnosti však nezískají automaticky, takže je povinností podniku poskytnout jim dostatečné zdroje a vzdělání.

V **St. Paul Companies** vznikl výukový CD-ROM, který pomáhá budovat zdravé a bezpečné chování na pracovišti. Tvoří jej čtyři části, v nichž se manažeři dozvědí, jak prosazovat bezpečnost, vytvářet produktivní a zdravé pracovní týmy, hodnotit rozdíly mezi jednotlivými zaměstnanci a jednat s nimi upřímně a s respektem. Každý výukový modul trvá 30 až 40 minut a manažeři si jej mohou kdykoli spustit na svých počítačích. Použít se dají i ke kolektivnímu sledování na schůzích a následné diskusi účastníků. Výukové programy toho druhu jsou velice důležité zejména dnes, kdy manažeři mají odpovědnost za stále širší spektrum činností, chybí jim však základní zdroje a trénink.

**Datum vydání:** XII/2003
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards