Dáte si koblížek? aneb Výběr metody školení

Americká společnost Krispy Kreme se rozhodla vyvinout systém smíšeného školení, který by v sobě kombinoval jak školení ve třídě, tak i praktické školení při zaměstnání. Důvodem byla především rychlá expanze společnosti a potřeba lepšího a pružnějšího způsobu školení jednotlivých manažerů. Se stejným problémem se potýkají i další společnosti – celá situace je navíc komplikována tím, že kurzů a možností výuky existuje celá řada a skoro není možné se v nich vyznat, natož si z nich vybrat.

Odborníci varují před bezhlavou implementací e-learningu. Některé firmy například vůbec nerozlišují mezi asynchronní výukou (kdy se lidé učí vlastním tempem nezávisle na sobě) a synchronními metodami (tzv. „naživo“). Pak dochází k tomu, že tam, kde by bylo potřeba zavést asynchronní metody vzdělávání, využívají metody synchronní a naopak. Nejlepší je vydat se cestou chytré horákyně a zkombinovat obě metody.

Smíšené vzdělávání neznamená jen kombinaci online výuky a živé výuky. Může se jednat i o kombinaci vzdělávání ve třídě a praxe v zaměstnání, případně dvou virtuálních metod (CD-ROM + online výuka). Pokud se firma přece jen rozhodne pro online vzdělávání svých zaměstnanců, doporučují odborníci následující postup:
* Nejprve si vyzkoušejte online kurzy osobně. Jestliže se vám nelíbí, nebudou se pravděpodobně líbit ani vašim zaměstnancům. Zjistěte, jaké mají nedostatky.
* Začínejte s menšími projekty. Nejprve implementujte pouze jeden kurz a spusťte pilotní projekt.
* Nepřevádějte veškeré učení ve třídě do online podoby. To, co ve třídě fungovalo, nemusí fungovat online.
* Je nutné se seznámit s používanými technologiemi. Pouze třetina manažerů vzdělávání se údajně cítí sebejistě, má-li se svými nadřízenými hovořit o klíčových problémech, například týkajících se systémů správy školení.
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com