Deset nejčastějších chyb školitelů

Příčinou neúspěšných vzdělávacích akcí bývají často samotní instruktoři. Měli by proto znát typické chyby a nepřehlížet je.

- Kdo vás neslyší, přestane poslouchat. Mějte na paměti, že ne vždy se najde někdo, kdo vás upozorní, že nejste slyšet. Posluchači spíše rychle přestanou poslouchat. Vaším úkolem je proto zajistit všechny potřebné nástroje k tomu, abyste takové situaci předešli. Sami se předem přesvědčte, zda je slyšet i v posledních řadách.

- Nemluvte o selhání. Někteří trenéři bojují se sebedůvěrou a začínají své lekce tím, že předkládají množství omluv pro to, když školení nepůjde dobře. Pokud budete začínat sdělením, že jste neměli čas projít výukové materiály, nejste si jistí s určitou pasáží, nejste autory rozvrhu nebo jste posluchače „zdědili“ po někom jiném, těžko budete dobrým školitelem. Když už si nebudete věřit, měli byste prokázat alespoň svou kompetentnost. .

- Kontrolu máte mít vy. Není nic nepříjemnějšího než instruktor, který nemá kontrolu nad třídou a nedokáže vést směr školení. Na druhou stranu to však neznamená právo posluchače terorizovat. Pokud vám není příjemné řešit nevhodné chování posluchačů v rámci školení, vyjasněte svá očekávání hned na začátku.

- Nenechte se řídit materiály. Výukové materiály by neměly být něčím, na čem budete stoprocentně závislí. Vaše přítomnost by měla pro posluchače znamenat přidanou hodnotu. Materiály si mohou přečíst sami.

- Ovládněte umění pohybu. Ať už se vám to líbí nebo ne, před posluchači vystupujete jako mistr pohybu. Nevhodné fyzické aktivity mohou velmi rušit. Choďte proto vhodně oblečeni, stůjte v klidu, nehrajte si s rukama ani vlasy. Nemluvte směrem ke stěně nebo počítači. Používejte jednoduchá přirozená gesta, která spojíte s výkladem.

- Přehlížejte posluchače, a oplatí vám stejně. Nepřednášejte nic bez kontaktu s posluchači. Své publikum byste měli do výuky zapojit. Poskytujte zpětnou vazbu v reálném čase, budujte vztahy. Základem je oční kontakt se všemi. Pamatujte si, že neučíte sebe.

- V případě pochybnosti nepodceňujte své schopnosti. Počítejte s tím, že nikdy nemůžete vědět všechno. Setkáte se i s posluchači, kteří budou vědět něco více. Nebojujte však proti nim, naopak je vyzdvihněte. Přesto věřte svým schopnostem. Když nebudete věřit tomu, že rozvíjíte znalosti posluchačů, jak by tomu mohli věřit oni? Neskrývejte, že něco nevíte. Přiznejte to a slibte zjistit podrobnosti.

- Nejste pružní? Čekejte problémy. Připravte se na to, že mohou nastat náhlé změny v rozvrhu nebo naplánovaném školení. Nepokračujte například dál, pokud posluchači mají problém s porozuměním. Pokud budete trvat na prioritách, které jste si stanovili před kurzem, může to vaše školení poškodit.

- Žádejte o zpětnou vazbu a chovejte se podle ní. Zpětná vazba je velice důležitá. Jelikož nikdo není dokonalý, může vám to pomoci zdokonalit vaše znalosti a dovednosti. Dozvíte se, jak působíte na lidi. Naučíte se neopakovat chyby a používat nové metody. I učitelé by se měli učit.

- Pokud vás zajímá to, co učíte, přenechejte to někomu, koho to zajímá. Každý může být někdy unavený a frustrovaný ze své práce. Pokud vás však profese školitele neuspokojuje, věnujte se raději něčemu jinému.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine