Dobré rozehrání, základ úspěchu

Správné zavedení nových produktů a výrobků je klíčové pro úspěch firmy na poli byznysu. Můžeme jej rozdělit na dvě části. První je interní zavádění, které se soustředí na práci s výrobkem uvnitř společnosti a sleduje jeho cestu až k prodejcům. Druhým je externí zavedení, které uvádí výrobek k zákazníkovi. Jaká jsou pravidla pro úspěšné zavedení nových produktů ?

Výuka práce s produktem by se měla soustředit na ta oddělení, která jsou blíže kontaktu se zákazníkem. Jako nejvýhodnější druh výuky se prosazuje online způsob vyučování. Je efektivní vzhledem k nižším nákladům a kratší době výuky. Školené pracoviště může být téměř v neustálém kontaktu se školitelem. Míru dobře zavedeného produktu lze měřit a zhodnotit několika způsoby. Je možné testovat školené pracovníky před a po zavedení produktů. Jinou možností je sledování míry spokojenosti zákazníků.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer