Dobře učit

Dříve byly společnosti ochotné více investovat do výukového procesu. Dnes se spíše hledají co možná nejefektivnější strategie výuky. Jednou z těch úspěšných je strategie životního cyklu, která sestává ze tří částí. V první jsou zjišťovány informace o nových produktech. Poté přejde produkt do fáze testování, kdy se k němu přidá výukové demo, jež pomůže výrobek pochopit. Když se potom produkt dostane na trh, ještě jednou se předělá výukový systém, tentokrát pro potřebu zákazníka.

V další strategii se přechází z výuky ve třídách k on-line výuce na počítačích. Ta se zprvu děje v pravidelných kurzech, které se poté nahradí individuálními hodinami, kterých se účastní pouze ti, kteří je potřebují.

Mezi další způsob, jak snížit náklady na výuku patří efektivní využívání e-learningových programů. Důležitým kritériem pro úspěch je také to, aby výukové metody odpovídaly vždy aktuálním potřebám trhu.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer