Dobrý program dobře naučí

Dobrý program dobře naučí

V současné době si společnosti uvědomují, že výuka a vzdělávání má pozitivní dopad na produktivitu. Je proto důležité, jaký výukový program si daná společnost zvolí. Důraz by měl být položen zejména na to, aby obsah výuky odpovídal aktuálním obchodním potřebám a cílům, před kterými firma stojí. Strategický plán musí proto obsahovat jasnou definici toho, jaké jsou obchodní cíle.

Zaměstnanci musí rozumět důsledkům svých budoucích rozhodnutí. Musejí být schopni co nejrychleji reagovat na změny. Dobrý výukový program by měl proto vytvářet prostředí, které co nejvíce simuluje skutečné problémy, se kterými jsou poté zaměstnanci konfrontováni. Společnost tak může ušetřit mnoho nákladů, které jinak vydává za nově přijaté zaměstnance.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer