Dovednosti, které žádá moderní svět práce

Ve světě práce probíhá mnoho změn, ať už jde o rostoucí konkurenci, požadavky na vyšší vzdělání nebo zkracující se dobu, po kterou zaměstnanci zůstávají na jednom pracovním místě. Aby zaměstnanci uspěli v moderním světě, měli by získávat a udržovat následující dovednosti.

- Komunikace. Je třeba, abyste uměli jasně komunikovat o svých myšlenkách v osobních rozhovorech, dopisech i telefonátech. Zároveň byste měli také naslouchat ostatním a být otevření jejich myšlenkám.

- Kreativita. Měli byste být schopní objevovat nové způsoby myšlení a jednání.

- Technologie. Dnešní doba si žádá schopnost práce s počítači a nejmodernějším softwarem i práci i doma.

- Týmová práce. Měli byste pracovat se správnými lidmi, abyste mohli dosahovat správných výsledků a mohli se přitom čit.

- Flexibilita. Je třeba umět se přizpůsobovat a pružně reagovat na změny, kdykoli to bude nutné.

- Řízení informací. Měli byste vědět, kde a jak získat potřebné informace.

- Řízení vlastní osoby. Měli byste se umět ovládat v osobních i profesionálních situacích, které mohou být stresující.

- Péče o zákazníky. Zajímejte se o potřeby a názory druhých, zejména těch, kterým poskytujete své služby.

- Charakter. Vytvářejte pozitivní dojem tím, že budete vystupovat důvěryhodně a upřímně.

- Osobní rozvoj. Měli byste neustále zlepšovat své schopnosti a dovednosti.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com