Důvody celoživotního vzdělávání

Autor se v článku zabývá důvody, které člověka vedou (nebo by měly vést) k tomu, aby se celý život vzdělával. Vychází přitom ze svých vlastních názorů a poznatků. Tyto důvody se dají shrnout zhruba do následujících bodů:
* Náš život se neustále mění a my musíme na tyto změny pružně reagovat.
* Život není neomezený a proto je třeba jej využít smysluplně.
* Člověk by měl stále získávat nové zkušenosti – jednou z nich může být právě školení či jiná forma učení.
* Potřeba vědět a učit se je podstatou lidského bytí. Člověk chce sám sebe zdokonalovat a tuto svou potřebu uspokojí pouze tehdy, když dosáhne nejvyšší úrovně svých schopností.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning