E-Hospital: Celoživotní vzdělávání v nemocnicích

Celoživotní vzdělávání je jednou z priorit evropské vzdělávací politiky. Evropská komise proto v rámci své programové sítě Socrates/Grundtvig 1 podpořila projekt elektronického vzdělávání pacientů v nemocnicích, tzv. E-hospital. Pacienti nucení trávit delší čas v nemocnicích tak získají lepší přístup ke vzdělávání.

Velké evropské nemocnice doposud nabízely pacientům knihovnické služby a kulturní akce jako koncerty, výstavy či divadelní představení. Ucelené vzdělávací programy však chybí. Vzdělávání pacientů má přitom nesporné výhody. Chronicky nemocní lidé se potýkají s traumaty, fyzickou nebo psychickou bolestí. Cítí se izolovaní a odcizení. Vzdělávání jim může pomoci k reintegraci do společnosti.

V specifickém kontextu vzdělávání v nemocnicích budou hrát ústřední roli informační a komunikační technologie (ICT). Pacienti mohou být omezení v pohybu, a tudíž při vzdělávání těžit z nezávislosti na čase a prostoru. Sociální interakce a společné učení prostřednictvím virtuálního prostředí jim otevře dveře k okolnímu světu, který by je jinak nepojal.

Projekt E-Hospital bude vycházet ze stávajících zkušeností s využitím ICT při výuce dětí v nemocnicích, které budou přizpůsobeny potřebám vzdělávání dospělých.

-kk-

Zdroj: elearningeuropa.info - evropský portál věnovaný e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje elearningeuropa.info