E-Learning 1.0

Hlavní myšlenkou teorie vícenásobné inteligence, kterou vytvořil Howard Gardner, je skutečnost, že každý člověk používá různé metody zpracování informací, od kterých se také odvíjí schopnost zapamatovat si a odvodit různé události. V klasických vzdělávacích kurzech ve třídě se tato teorie již prakticky používá, zatím ji však nikdo neaplikoval na e-learning a virtuální školení.

Vzhledem k tomu, že školení je ve většině firem již realizovánoo minimálně z poloviny virtuálními metodami, rozhodně stojí teorie vícenásobné inteligence za úvahu. Většina firem se však při virtuálním vzdělávání svých zaměstnanců omezuje pouze na powerpointové prezentace a audionahrávky, což je škoda. Do procesu vzdělávání je třeba zahrnout pokud možno maximum jednotlivých inteligencí. Zde je několik tipů:
* Prostorová a vizuální inteligence – lidé, kteří oplývají tímto typem inteligence, ocení názornou ukázku probírané látky, např. v podobě grafu či ilustračního filmu.
* Lingvistická inteligence – tito lidé mají vyvinutou schopnost slovního vyjadřování a dobře si pamatují slyšené. Optimální je pro ně možnost vyprávění příběhů, analyzování případových studií apod.
* Logická a matematická inteligence – tito lidé si umí spojovat souvislosti dohromady a odvozovat koncepty. Často se ptají „proč“. Látku si zapamatují, pokud budou moci analyzovat výsledky pokusů nebo rozvíjet teorie.
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits