E-learning 2.0: Ideální vzdělávání pro malé firmy

Malé a střední podniky se mohou potýkat s nedostatkem dovedností a znalostí, což brání jejich dalšímu růstu. Potřebují proto přístup k vhodným vzdělávacím možnostem a novým technologiím, aby mohly doplňovat a aktualizovat kompetence personálu. Jednou z možností je e-learning, který dnes díky využívání aplikací Webu 2.0 pomáhá ke sdílení vědomostí, kulturní výměně i výměně informací.

E-learning 2.0 je postavený na jednoduchosti tvorby obsahu a dodávkách aplikací z webu. Díky nástrojům Webu 2.0, jako jsou wiki, sociální sítě nebo blogy, mohou studující být zároveň učiteli. Komunitní zaměření tohoto typu vzdělávání je výhodou právě pro malé a střední firmy. Usnadňuje skupinovou práci i vzdělávání, čímž posiluje neformální vzdělávání na pracovištích.

-kk-

Zdroj: elearningeuropa.info - evropský portál věnovaný e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje elearningeuropa.info