E-learning? Buďte bez obav

Existují dva rozdělené tábory, které se rozcházejí ve svých názorech na e-learning. Jeden z nich tvrdí, že e-learning poskytuje anonymitu a ruší tradiční zdroje diskriminace. Zástupci druhého tábora naopak tvrdí, že e-learning zvýhodňuje ty, kteří jsou schopni pracovat na mediu, kde není osobní kontakt. Dále prý mají výhodu ti, jež jsou dobře technicky vybavení a hovoří plynně anglicky. Tento článek se snaží vyvrátit názory zastánců druhého tábora.

Podle některých ztrácejí ženy při e-learningu výhodu své emoční inteligence, která jim dává značné možnosti při práci tváří v tvář. Podle výzkumu v mnoha kulturách byl však výsledek výuky pomocí e-learningu srovnatelný u mužů i žen. E-learning se tedy v tomto bodu ukázal jako vhodný nástroj výuky.

Jiní upozorňují na zvýhodnění těch, kteří jsou zběhlejší v práci s elektronickým médiem. Průzkum však opět prokázal, že technické schopnosti neměly vliv na výsledky při výuce pomocí e-learningu.

Jazykový problém se ukázal opodstatněný pouze v případech, kdy neanglicky mluvící účastníci kurzů neměli dostatek času na to, aby si studijní materiál mohli převádět do vlastního jazyka. Jestliže je poskytnut čas na to, aby účastníci kursu procházeli kurs vlastním tempem, nejsou ani jazykové bariéry problémem.

Lze tvrdit, že studie došla k těmto závěrům:
1. E-learning odstraňuje tradiční bariéry a poskytuje rovnocenný přístup.
2. Technické schopnosti nejsou podstatné pro úspěšnost účastníků e-learningového výukového programu.
3. Jazyk není překážkou pokud má účastník kurzu dostatek času na to, aby dosáhl výsledků.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer