E-learning chce analýzu

Úspěšnost e-learningu nezaručuje jen úspěšná technologie. Závisí ve velké míře i na obchodních cílech společnosti, kterých bude chtít prostřednictvím e-learningu dosáhnout. K tomu je zapotřebí zhodnotit aktuální stav vzdělávání ve firmě pomocí následujících čtyř kroků:

- analýza obsahu vzdělávání,
- analýza potřeb a vybavení účastníků vzdělávání,
- analýza nákladů,
- analýza technické infrastruktury.

Analýzou potřeb firmy a její současné infrastruktury bude možné odhalit technické nedostatky a možnosti. Odstranění nalezených nedostatků a prozkoumání nabízejících se možností pomůže s výběrem vhodného způsobu e-learningu. Článek pro praktickou analýzu e-learningu nabízí jednoduché cvičení.

**Datum vydání:** VIII/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com