E-learning: co lze a nelze školit

Je možné převést každý kurz do elektronické podoby? A mělo by to vůbec být možné? Na tyto otázky hledal odpověď nedávný průzkum serveru learningcircuits.com, jehož se zúčastnilo šest předních amerických firem po léta profesionálně využívajících e-learning jako způsob vzdělávání zaměstnanců. Ten nakonec neodhalil v podstatě nic nového, pouze potvrdil již známý fakt: určité vzdělávací aktivity je možné efektivně provozovat jako e-learning, jiné jsou stále efektivnější v klasické prezenční vyučovací formě.

Každý již pravděpodobně slyšel, že e-learning je levný, pohodlný, měřitelný a flexibilní způsob vzdělávání. Narozdíl od klasického vyučování s lidským učitelem se navíc soustřeďuje na potřeby studujícího, nikoli schopnosti učitele. Skutečně to však neznamená, že byl e-learning vždy efektivní. Zaměstnavatelé by si měli uvědomit, že v mnohých případech stále platí, že kvalita e-learningové technologie převyšuje kvalitu samotného obsahu e-learningového kurzu.

E-learning je podle uvedeného průzkumu vhodný zejména pro učivo krátkého obsahu, které potřebuje průběžnou aktualizaci, slouží jako čistý přenos informací nebo prostředek pro řízení učebního procesu. Nejvhodnějším obsahem efektivních e-learningových kurzů jsou tedy například informační technologie. Klasické vyučování naopak lépe vyhovuje učebnímu obsahu větší délky i šířky, který je pro studující zcela nový nebo příliš rozsáhlý. Stále existují témata, jejichž vyučování vyžaduje fyzické lidské interakce. Vedení, týmové spolupráci nebo mentorování se proto stále efektivněji vyučuje ve třídách.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits