E-learning forum 2013 - XIII. ročník - Elektronická revoluce ve vzdělávání ano či ne?

Letošní ročník konference „e-learning forum 2013“ se svým obsahem a pojetím dostává daleko za hranice tradičního e-learningu. Informačně komunikační technologie vstupují do celého vzdělávacího procesu – od identifikace vzdělávacích potřeb k vlastnímu vzdělávání a hodnocení jeho výsledků, to celé doplňují e-nástroje pro organizaci personálních procesů, včetně vzdělávání. Učení se na principech spolupráce a sdílení znalostí, myšlenek a nápadů rozvíjejí a podporují interní sociální sítě využívané velkými inovativními firmami. Na principech online vzdělávání v reálném čase se rozvíjejí metodiky tzv. webinářů.

Velké možnosti pro vzdělávání lidí nabízejí mobilní technologie a jejich vhodná aplikace nám dává možnosti pracovat s celým cyklem lidského učení a zapamatování.

Na konferenci zazní příspěvky o zkušenostech s využíváním e-nástrojů vzdělávání ve velkých i menších firmách a institucích a také řada příspěvků zaměřených na zkušenosti s využíváním různých metodických postupů. 

Očekávejte zejména případové studie: E-nástroje v systému vzdělávání ČEZ (Kiril Ribarov), trendy ve vzdělávání z pohledu ČESKÉ SPOŘITELNY (Luboš Tejkl), propojení nástrojů vzdělávání – LMS, PIS (SAP), MEC a výzkumy trendů v e-vzdělávání.

Nevšední příležitost pro vás zúčastnit se široké diskuze na toto téma. Setkat se můžete s odborníky, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti. Na své si přijdou ti, kteří o e-vzdělávání teprve uvažují i ti, kteří již e-vzdělávání ve svých společnostech praktikují - bez ohledu na to, zda se jedná o velkou či malou společnost.

Termín: 16. 5. 2013; 09:0017:00
Místo konání: Hotel Barceló, Na Strži 1660/32, 140 00 Praha 4

Pořádá: 1. VOX a.s. a SEMIS spol. s r.o.

Odborný garant: PhDr. Bohumír Fiala, (jednatel společnosti SEMIS spol. s r.o.)

Všechno, co potřebujete vidět a vědět - program, kódy pro přihlášení, ceny - najdete na:

http://www.vox.cz/novinky/elektronicka-revoluce-ve-vzdelavani-ano-ci-ne/