E-LEARNING FÓRUM 2014: Vzdělávání v síti změn

Zveme vás na XIV. ročník odborné konference E-learning forum, která od roku 2000 každoročně představuje nové směry, metody a nástroje v elektronickém vzdělávání. Stejně jako samotný e-learning, i letošní ročník konference se dotýká mnoha zdánlivě vzdálených oblastí. Od proměn chování účastníků e-learningu se přes m-learning dostane až k využívání internetových sociálních sítí pro rozvoj talentů nebo k sebeučícím se skupinám lektorů.

E-learning forum 2014 proběhne 16. dubna 2014 v hotelu Barceló Praha. Využijte příležitosti k setkání s profesionály v oboru a diskutujte s nimi o nejnovějších trendech a možném vývoji oblasti e-learningu.

Akci připravuje 1. VOX a.s., SEMIS spol. s r.o. a Univerzita Jana Amose Komenského Praha.

NA KONFERENCI VYSTOUPÍ

PhDr. Frantš Hroník | Motiv P s.r.o.
Změny v přístupech k e-learningu ve firemním vzdělávání

Ing. Monika Kavanová, Ph.D. | Sales2Win
Jak využívat on-line nástroje k učení, rozvoji a seberozvoji

Ing. Michal Zwinger | Rozečti.se
E-learning pro samostudium i trénink dovedností

PhDr. Jaroslav Jindra, Mgr. Petr Vinš | Aisis o.s.
Výukové video jako součást e-learningového kurzu

Ing. Tomáš Feige | IBM Competence Centre
Aplikace interních sociálních sítí pro rozvoj a vzdělávání

Pavel Wimmer | IBM Smarter University
Praktické vyuÏití podnikové sociální sítû pro rozvoj talentÛ

Ing. Michal Ondráček | Koučink Centrum, s.r.o.
Interní sociální síť jako nástroj rozvoje týmu v malé firmě

Součástí konference bude i přehlídka zajímavých e-learningových řešení.

Více informací o konferenci včetně programu naleznete na www.euniverzita.cz

Přihlášky na konferenci přijímá 1. VOX a.s. Přihlásit se můžete ZDE.

Účastnický poplatek

KÓD: 140333X 2490,- Kč + DPH 21% – pro účastníky minulých ročníků
KÓD: 1403330 3490,- Kč + DPH 21% – cena od 1. 3. 2014