E-learning je dnes spíše doplňkem

Mezi největší výhody e-learningu patří překonávání místa a času. Výsledky rozsáhlého sociologického průzkumu postojů obyvatel Prahy k dalšímu vzdělávání například ukázaly, že nejčastější překážkou pro účast Pražanů ve vzdělávacích aktivitách je právě špatná dostupnost a nedostatek času. Stejné výsledky ukázala i analýza šetření mezi poskytovateli kurzů celoživotního vzdělávání z dalšího výzkumu v dubnu 2007.

Vzdělávací instituce však uvádějí, že po počátečním velkém boomu e-lerningových kurzů dnes zájem o tento způsob výuky klesá. Současný trend vede ke kombinované interaktivní výuce s lektorem. K formě elektronické výuky se dnes často přiklánějí firmy, které nechtějí utrácet více financí za kurzy pro své zaměstnance vedené lektorem.

Vzdělávací firmy se shodují na tom, že e-learning je vhodný jako doplnění tradičního vzdělávání nebo k prvnímu seznámení s novým tématem. Nejčastěji se využívá k výuce jazyků a práce na počítači. Jeho další rozvoj je také otázkou dalšího zvyšování počítačové gramotnosti v české populaci.

Novinkou v oblasti elektronické výuky je e-developement. Vzdělávací firmy pomocí této metody vytváří výuku přímo podle specifického požadavku klienta.

-kk-
Zdroj: Vzdělání.cz - český portál věnovaný pomaturitnímu studiu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vzdělání.cz