E-learning je nejefektivnější v kombinaci s dalšími formami vzdělávání

Třetina britských manažerů vzdělávání předpovídá, že do roku 2011 bude až polovina vzdělávání probíhat na dálku. Vyplývá to z výzkumu Institutu pro personalistiku a rozvoj (CIPD), kterého se zúčastnilo 700 britských zaměstnavatelů. Pouze 7 procent dotázaných však zmínilo e-learning jako jednu ze tří nejefektivnějších metod vzdělávání.

Respondenti, kteří nabízejí zaměstnancům e-learning, uvedli, že je k dispozici v průměru 60 procentům zaměstnanců. Využívá jej však asi polovina a jen 30 procent e-learningové kurzy dokončí.

Většina respondentů se shodla, že e-learning je nejefektivnější v kombinaci s dalšími formami vzdělávání. Je proto třeba pracovat na lepším propojení e-learningu s širšími vzdělávacími aktivitami a podporou pracovní výkonnosti. E-learning není jen technologie. Nejde jen o to, zpřístupnit zaměstnancům software.

E-learning jako součást vzdělávacího portfolia nabízí v současné době 57 procent britských manažerů vzdělávání. Mnohem více se využívá ve veřejném sektoru (82 %) než v soukromém sektoru (49 %).

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today