E-Learning musí dostat nový ohoz

Tvorba e-learningu prošla už řadou změn. Stále však narážíme na řadu bariér, které nedovolují jeho plné rozvinutí. Je to zejména malý důraz na porozumění oproti velkému množství dat, které se student učí. Současné aplikace nepodporují dostatečně schopnost kreativity. Pro všechny je určena stejná míra učební látky bez rozdílu schopností. Jak je možné zlepšit tyto nedostatky e-learningu?

Více prostoru by mělo být dáno testování zaměstnanců. Tím by se napomohlo tomu, aby jednotliví zaměstnanci byli učeni podle svých schopností. Mělo by se tak aktivně počítat s příspěvkem, který do výukového procesu vloží sám zaměstnanec. Dále by měly být zahrnuty do výuky vzájemné interpersonální vztahy, které dopomohou převádět více naučeného materiálu do práce ve skupině. Celý e-learningový proces by se měl na zaměstnance dívat jako na subjekt, nikoliv jako na objekt výuky.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer