E-learning nevyvolává nepříjemné vzpomínky na školu.

Vedení hotelu Tontine (Velká Británie) přešlo od výjezdních školení personálu k výuce formou on-line a tento model se osvědčil. Důkazy, že uvedený přístup mohou převzít i další malé podniky, nabírají na síle.

Anketa, která proběhla v minulém roce, potvrdila, že negativní vzpomínky na klasickou školní výuku působí obecnou neochotu k celoživotnímu vzdělávání.

Na vytváření kurzů pro hotel Tontine a na jejich přizpůsobení potřebám každého jednotlivého pracovníka se podílela univerzita James Watt College. Absolventi kurzů nyní získávají evropský certifikát ECDL.

Výuková sezení jsou časově neomezená, mohou však trvat třeba jen 15 minut. Komunikace mezi žákem a učitelem se odehrává v hlasové formě nebo přes obrazovku. Zaměstnanci na těchto kurzech mj. oceňují možnost vrátit se k látce, která jim unikla.

**Datum vydání: XI/2001**
Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online