E-learning podle metody Six Sigma

Jaké jsou skutečné náklady na provoz vašeho e-learningového systému? Jaké nároky a požadavky mají ti, kteří jej využívají? Jaké podnikové potřeby má tento systém vyřešit? Jestliže jste na některou z těchto otázek odpověděli „Nevím“, pravděpodobně svůj e-learningový systém nevyužíváte optimálně a že v konečném důsledku bude představovat pouze ztrátu času a peněz. Při implementaci e-learningového systému může být velmi užitečná metoda **Six Sigma**.

Tuto metodu si na vlastní kůži vyzkoušela finanční instituce **The Depository Trust & Clearning Corp.**. Jak se rozvíjela, měnily se i požadavky jejích zákazníků a bylo nutné zajistit správné školení všech zaměstnanců. Firma se rozhodla obstarat si systém LMS (řízení výuky) a instruovala pracovníky personálního oddělení, jak mají s e-learningovým systémem v jednotlivých odděleních ve firmě pracovat. Pro zhodnocení úspěšnosti kurzu bylo provedeno srovnání (benchmarking).

Během dvou let se však e-learningový systém změnil. Bylo proto nutné znovu vyškolit potřebné odborníky a vytvořit nové metodologie. Zaměstnanci měli oprávněné obavy ohledně množství času a peněz, které bude nutné na toto přepracování vynaložit. Za tímto účelem začala firma měřit efektivitu a kvalitu těchto procesů prostřednictvím metody Six Sigma.

Six Sigma zahrnuje kromě kontrolní fáze i průběžné ověřování toho, zda dosažené úspěchy nejsou pouze jednorázovým jevem, ale zda jsou trvalé. Proces Six Sigma sestává z 5 fází: definice, analýza, měření, zlepšování a kontrola. Článek popisuje jednotlivé fáze v kontextu projektu e-learningu ve společnosti **The Depository Trust & Clearning Corp.**.
Zdroj: E-learning Magazine - Vše o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-learning Magazine