E-learning - úspěchy a neúspěchy

Internet se zprvu zdál být dobrým nástrojem pro získávání potenciálních studentů a redukci velké infrastruktury či personálních nákladů v tradičním školství. Od poloviny až do konce 90. let proudily peníze do sektoru internetového vzdělávání podobně jako do sektorů internetového obchodu, reklamy atd.

Stejně jako internetové obchody měly i společnosti produkující E-learning však problémy uvést své plány do praxe a vytěžit z nich zisky. Zájem o online kurzy byl menší, než se očekávalo. Důvodem byly vysoké náklady na vývoj a poměrně nízká poptávka. Mnoho dospělých sice vyhledávalo další vzdělání, ale neměli potřebnou motivaci a sebedisciplínu.

Jsou zde však i příklady úspěchu. University of Phoenix Online získala 25 tis. studentů. Byla založena v r. 1976 a měla dobré zkušenosti ve spolupráci se staršími, dospělými studenty. Tuto výhodu universita zúročila při zahájení online kurzů v r. 1989.

Úspěšné byly též firmy, které se zaměřily na velké společnosti. Ty totiž objevily hmatatelnou výhodu online školení – nižší ceny. Další rychle se rozvíjející oblastí jsou kurzy anglického jazyka. Americké university mají nyní příležitost pro rozšíření své nabídky do zahraničí.
Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře
Zobrazit přehled článků ze zdroje U.S. News & World Report