E-learning: užívejte s rozvahou

Jsou čtyři základní oblasti, ve kterých e-learning vyniká:

1. Zvyšování znalostí a uvědomění
2. Posilování znalostí, kterými žák již disponuje; umožňuje na ně nahlížet z více úhlů
3. Vytváření nových dovedností potřebných pro učení
4. Zvyšování motivace k učení

E-learning je skvělý pro okamžitý přístup ke znalostem a jako pomůcka při klasické výuce. Nicméně, e-learning pravděpodobně není nejlepším řešením pro vyvíjení některých dovedností, jako jsou umění naslouchat, vyjednávat, vést prezentace, atp. Tyto věci vyžadují interakci v reálném životě. A navíc je i spousta dalších dovedností, kde se bez praktické výuky člověk prostě neobejde.

Když se rozhodujete, zda používat či nepoužívat e-learning, je důležité naslouchat svým žákům a porozumět jejich potřebám, stejně jako přihlédnout k výukové látce a vhodnosti jejího zpracování do elektronické podoby.
E-learning je v naprosté většině případů vhodné použít pouze jako jeden z nástrojů, nikoli jako hlavní nebo dokonce jediný zdroj učení.
Moderní technologie jsou sice lákavé a poskytují možnosti o kterých se nám před pár lety ani nesnilo, nicméně někdy je lepší držet se při zemi.

-ds-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer