E-learning v Evropě 2002

V průběhu roku 2002 probíhal v Evropě rozsáhlý webový průzkum, jehož cílem bylo odhalit nejnovější trendy v oblasti e-learningu a způsoby jeho využívání v odborné výuce a celoživotním vzdělávání. Výzkumu se zúčastnili představitelé firem ze všech členských zemí Evropské unie a dvanácti dalších evropských států s výjimkou Lotyšska. Z výzkumu vyplynulo, že elektronické vzdělávání v čisté i smíšené podobě zabralo v celkovém vzdělávání respondentů více než třetinu času.

V jednotlivých státech Evropy se elektronické vzdělávání uplatňuje různě, obecně je však na vzestupu. Organizace do něj v porovnání s rokem 2003 investují stále více prostředků. Nové vzdělávací technologie tak v Evropě nalézají podporu a uplatnění. V roce 2003 se přepokládají značné investice zejména do systémů správy obsahu učiva - LCMS (Learning Content Management Systems).

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits