E-learningem k větší konkurenceschopnosti

Nízké náklady na elektronické vzdělávání pomáhají odstraňovat překážky na cestě ke konkurenčním výhodám. E-learning navíc umožňuje zdokonalování znalostí a dovedností stejně dobře u vysokých manažerů jako u nově přijatých zaměstnanců, nemluvě o nesporných výhodách interaktivního vzdělávacího prostředí.

V dnešní době již existuje velké množství e-learningových řešení, které si firmy mohou pořídit na míru a za přijatelné ceny. Management proto může jejich prostřednictvím použít on-line nástroje k náhradě tradičních vzdělávacích programů za účelem dosažení větší efektivity a strategické síly v prostředí konkurenčního boje. Integrace internetové platformy do dosavadního vzdělávacího systému firmy otevře dveře efektivnímu rozvoji. Nejde přitom jen o umisťování informací na Internet, ale například i pořádání videokonferencí prostřednictvím elektronické sítě.

Ne všechny informace a vzdělávací potřeby je třeba realizovat v nákladné firemní školicí místnosti, pod dohledem odborného školitele a na úkor času, který je pro zaměstnance velmi vzácný. Firmy mohou využívat e-learning například ke školení o nových produktech, zatímco tradiční učebny k rozvoji soft skills svých zaměstnanců. V takovém případě hovoříme o smíšeném vzdělávání (blended learning), které dokáže optimalizovat produktivitu vzdělávacích aktivit firmy. Mezi velké výhody patří přístupnost k on-line informacím kdykoli a téměř odkudkoli, nižší náklady, vyšší kvalita vzdělávacích materiálů, podávání informací v reálném čase, personalizovaný přístup, lepší služby zákazníkům a vyšší konkurenceschopnost.

-kk-
Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group