E-learningový tým: Kdo? Co? Jak? Proč?

Doba, kdy implementaci e-learningových programů řídila jediná osoba je nenávratně pryč. Úspěšné zavedení a fungování e-learningu dnes vyžaduje celý tým pracovníků, z nichž každý může vykonávat i více různých rolí. Odpovědnosti v takovém týmu je však třeba přesně rozdělit.

Základní vztah je v této souvislosti tradičně garant/klient. Garant je zástupce společnosti, která daný e-learningový projekt připravila, většinou školitel, instruktor. Ten poskytuje svůj e-lerningový model klientovi a dohlíží na činnost a efektivitu práce týmu. Podstatou fungujícího týmu je projektový manažer, který ručí za časovou stránku implementace a zprostředkovává kontakty s klientem nebo jednotlivými členy týmu. Důležitou osobou je i specialista v oboru dokumentace, shromažďování knih, článků, videozáznamů apod.

Zavedení e-learningu by se dále neobešlo bez instruktážního projektanta, jehož úkolem je analyticky vytvářet specifické učební cíle, interaktivní cvičení a hodnotící otázky. Scénáře, které tento člověk vytvoří pak zpracovává spisovatel. Ten určuje přesná slova, věty, obrázky, videa atd., která se v e-learningovém programu objeví. V mnohém mu musí být nápomocen i grafik. Neodmyslitelným členem týmu je pak programátor. Programátor zpracovává vize všech výše jmenovaných členů týmu.

Vytvořením programu však zavádění e-learningu nekončí. Postprodukce vyžaduje zejména specialisty na zvuk a obraz. Jakmile tito dokončí svou práci, přichází na řadu posuzovatel kvality programu. V neposlední řadě k týmu patří i administrativní pracovníci, jejichž úkolem je usnadnění komunikace, distribuce materiálů atd.
Zdroj: E-Learning Guru - informační zdroj o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-Learning Guru