E-learningový zákon malinového džemu

V současné době došlo v oblasti e-learningu k podstatnému průlomu. Ne, že by snad byla objevena nějaká převratná technologie učení, e-learningové programy se pouze jakýmsi přirozeným vývojem rozdělily do dvou skupin. Rozlišujeme proto dnes e-learning pro účely práce s lidskými zdroji a e-learning pro individuální obchodní jednotky.

E-learning pro lidské zdroje slouží k zefektivnění procesů práce se zaměstnanci firem. Zahrnuje například virtuální schůzky pro snížení cestovních nákladů či systémy pro efektivní školení zaměstnanců. Rozvoj lidských zdrojů se tak stává rychlejším, dokonalejším a levnějším. E-learning pro individuální obchodní jednotky naopak slouží ke zdokonalování celkových obchodních výsledků konkrétních firem. Ten lze narozdíl od e-learningu pro lidské zdroje využít externě i interně, tedy v souvislosti se zaměstnanci i klienty. Jeho úkolem je zejména zlepšit celkový prodej firem, urychlit služby, vyvarovat se obchodním chybám.

Pokud jde o to, jaký e-learningový model by měly dnešní společnosti zvolit, odborníci přestávají hovořit o těch monstrózních centralizovaných. Nyní naopak doporučují decentralizovaný přístup a hovoří v tomto smyslu o analogii e-learningu a tzv. zákona malinového džemu: čím více jej rozprostřete, tím slabším se stává.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits