EduCity nabízí novou funkcionalitu. Garantované termíny kurzů přitahují pozornost zájemců

Ing. Michael Nádvorník - Key Account Manager, Ivitera a.s.

Největší český vzdělávací server www.EduCity.cz dlouhodobě nabízí několik desítek tisíc vzdělávacích programů. Abychom byli konkrétní: k 12. říjnu 2015 čítala aktuální nabídka 48 089 kurzů od 2 818 dodavatelů. Ve 24 odborných sekcích si zájemci mohou vybírat mezi kurzy z oblasti managementu, IT, systémů řízení, HR a osobního rozvoje a dalších.

Řadu tematických kurzů ale většinou nabízí více dodavatelů zároveň. Podle čeho se tedy má zájemce rozhodovat a jak mu v jeho volbě mohou pomoci sami dodavatelé?

Garantované termíny kurzů na EduCity pomáhají zvýšit obsazenost

Naši dodavatelé se snaží si hrát s popisky kurzů. Váhají, zda potenciálním klientům obsah školení přiblížit více či méně a také zaměňují jedno slovo za druhé v samotných nadpisech. Tyto a další kroky jsou jistě efektivní a smysluplné zásahy do podoby propagace jednotlivých programů. Jsou ale i jiné nástroje, které mohou pomoci.

Zajímali jsme se, co klienty, kteří na EduCity vybírají a objednávají kurzy, ovlivňuje při výběru nejvíce, co na dodavatelích vzdělávání oceňují či naopak. Průnikem obou odpovědí se stalo téma „termíny kurzů“. Pro manažery vzdělávání je značnou obtíží plánovat uvolnění zaměstnance, vyřídit patřičnou administrativu a následné zjištění, že se termín kurzu ruší. Následně může začít celý proces plánování a administrativy nanovo.

V EduCity se dlouhodobě snažíme odběratelům vzdělávacích aktivit ulehčit výběr vhodného školení, potažmo celou jejich agendu spojenou s plánováním vzdělávání jejich zaměstnanců pomocí našich nástrojů. Proto jsme vytvořili novou funkcionalitu Garantované termíny kurzů. Vzdělávací společnosti, které mají na EduCity umístěnou svou nabídku kurzů, tak nyní mohou označit termíny jako garantované a zvýšit tím jejich obsazenost.

V čem garance termínu kurzů spočívá?

Jsme rádi, že na EduCity jsou společnosti, které garanci konání kurzů nabízejí. Jak tedy mohou pořadatelé kurzů informovat zájemce o akcích nebo programech, kde garantují termín konání? Z naší zkušenosti se jedná o dvě základní formy garance.

Vzdělávací společnost garantuje otevření kurzu již při 1 účastníkovi, nebo je kapacita kurzu dostatečně naplněna tak, že pořadatel kurzu jeho konání garantuje.

Kurzy, které mají garantovaný termín, jsou označeny logem „Termín garantován" nebo si je můžete vyhledat v záložce „Veřejné kurzy“ pomocí tlačítka „Termín garantován", které najdete u data kurzu. 


Aktuální nabídku kurzů s garantovanými termíny si na EduCity můžete prohlédnout ZDE.                                         

V případě, že máte zájem o více informací o kurzech s garantovaným termínem nebo další služby EduCity kontaktujte nás na adrese obchod@educity.cz nebo kontaktujte Helpdesk na 222 744 111.