Empire HR partner - Vaše cesta k efektivní výuce (nejen) jazyků

Možná si říkáte, co může mít account manažer (AM) v jazykové škole na starosti. V krátkosti můžeme říci, že funguje jako styčný důstojník mezi klientem a jazykovou školou. Do jaké míry klientovi dokáže ulehčit vzdělávací proces, ovlivňuje řada faktorů - ať už se jedná o nastavení procesů nebo osobnost accounta.

Naši account manažeři jsou „akční hrdinové“, kteří Vám budou nápomocni se vším, co se týká výuky a kolikrát i s tím, co se jí ani úplně přímo netýká. S našimi klienty si během spolupráce budujeme vztah, který je založený na vzájemné důvěře, nejedná se pouze o vazbu mezi odběratelem a dodavatelem. Snažíme se odlišit mezi záplavou jazykových škol nejen naším stylem výuky, ale i způsobem komunikace a celkovou organizovaností vzdělávacího procesu. A aby věci fungovaly, je třeba mít systém – budu se tedy snažit přiblížit Vám ten náš.

AM v Empire je Váš partner

Jeho zodpovědností je, aby nastavení výuky odpovídalo Vašim potřebám, proto se snažíme dívat se na celý proces Vašima očima, očima klienta. Už od úvodního setkání tedy pracuje AM na detailní analýze potřeb, která se promítá do všech dalších kroků, testování studentů a nastavení výuky.

Plně využíváme spolupráci s metodikem, který je kvalifikovaným poradcem ohledně odborných aspektů výuky - zpracovává výsledky vstupního testování, vytváří metodický návrh výuky, supervizuje lektory a dohlíží na to, aby se plnily stanovené vzdělávací cíle. Ty se však mohou během spolupráce změnit – firma expanduje, orientuje se na další trhy, je potřeba se připravit na důležitou konferenci. Všechny tyto informace jsou klíčové pro AM – je schopen Vám jako klientovi navrhnout účinná řešení tak, aby odpovídala aktuálním potřebám. Proaktivita je jedním z hlavních rysů AM v Empire, každý klient je brán jako projekt, o který je třeba se starat a neustále jej rozvíjet.

AM dále pravidelně zjišťuje spokojenost s výukou a to nejen u kontaktní osoby, ale i u studentů. Využívá k tomu různých nástrojů přes kontrolní telefonáty a dotazníky po osobní návštěvy studijních skupin. Zajišťuje také veškerou administrativní podporu – např. zpracovává monitoring docházky, výstupy z dotazníků, zprávy o pokroku studentů atd. Staráme se ale i o to, aby se hodiny konaly v optimálních časech, operativně měníme rozvrh na základě klientových požadavků, nahrazujeme hodiny, o které jste přišli kvůli státním svátkům. Mohla bych takto pokračovat ve výčtu jednotlivých úkonů, ale myslím, že pro představu o náplni práce AM v Empire už bylo řečeno vše podstatné.

Můžete se spolehnout, že AM v Empire je Vám k dispozici vždy kdykoliv potřebujete, ochoten a připraven splnit Vaše přání – ve dne v noci.