Evropská síť mentorů pomůže začínajícím podnikatelkám

170 mentorek z řad zkušených evropských podnikatelek se zapojilo do iniciativy Evropské komise, jejímž cílem je pomáhat začínajícím podnikatelkám, které se v podnikání pohybují teprve dva až čtyři roky. „Evropskou síť mentorů" (European Network of Mentors for Women Entrepreneurs) tvoří podnikatelky s nejméně pětiletou zkušeností s vlastnictvím a řízením malého nebo středního podniku, které jsou ochotny bezplatně sdílet své know-how s nejméně dvěma začínajícími podnikatelkami po dobu minimálně jednoho roku.

Iniciativa má pomoci zvýšit počet podnikatelek v Evropě, který v současné dosahuje pouze 34,4 %. Je jednou z akcí navržených na podporu malých a středních podniků z roku 2011. Zapojili se do ní mentorky ze 17 zemí – Albánie, Belgie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Irska, Itálie, Kypru, Maďarska, Nizozemska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Spojeného království, Španělska a Turecka.

Bližší informace o síti mentorek a možnosti využití jejich služeb nabízejí stránky http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa