Evropský registr pro zajištění kvality ve vyšším vzdělávání

Evropská unie představila 4. března Evropský registr pro zajištění kvality ve vyšším vzdělávání (European Quality Assurance Register in Higher Education – EQAR). Měl by se stát nástrojem pro zlepšení kvality národních agentur, které kontrolují a vyhodnocují kvalitu vyššího vzdělávání.

Na seznamu budou uvedeny státní i soukromé agentury odpovídající specifickým standardům, schváleným na evropské úrovni a platným ve všech 46 státech zapojených do tzv. Boloňského procesu. Cílem Boloňského procesu je vytvořit do roku 2010 Evropský prostor vyššího vzdělávání, v němž budou odstraněny překážky pro mobilitu studentů a vzdělávacích pracovníků.

Podle komisaře pro vzdělávání, kulturu a mládež Jána Figeľa je EQAR důležitým článkem řetězu informačních nástrojů, které jsou potřebné proto, aby vyšší vzdělávání v Evropě bylo více transparentní a atraktivní pro Evropany i studenty a vzdělávací pracovníky z jiných kontinentů. EQAR by měl být plně funkční od léta letošního roku.

-kk-

Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz