Fáze učení cizího jazyka

Studenti si často stěžují, že nejsou schopni naučit se mluvenému (a někdy i psanému) cizímu jazyku. Učí se nejméně půl roku a nedokáží více než vyslovit pár slov. I učitelé mají někdy pocit, že jejich studenti nedělají takové pokroky, jaké by mohli. Cvičili s nimi vzorové příklady, zkoušeli dril i konverzaci, ale i když studenti rozumí mnoha věcem, sami o sobě je neumí vyprodukovat.

Dobrá zpráva je, že to není nic špatného. Jde pouze o součást procesu přijímání cizího jazyka, který lze rozdělit na čtyři fáze. Když budeme tyto fáze znát, můžeme si být jisti svým pokrokem v učení a také snižovat svůj strach z toho, že nedokážeme vyjádřit, co máme na mysli.

- Období mlčení. V této fázi studenti rozumějí více věcem, než dokáží sami vytvořit. Rozumějí, když k nim někdo mluví, ale nemohou stejně vyjádřit své myšlenky. Odpovídají ano nebo ne.

- První produkce jazyka. V této fázi již studenti dokáží odpovídat na otázky ano nebo ne, používají opakované vzorové příklady ke složitějším vyjádřením. Nemohou stále nalézt dostatek slov, aby sami spojili celé věty. Velice důležité je zde uvědomit si, že produkci jazyka předchází porozumění. Vždy budete cizímu jazyku více rozumět, než dokážete vytvořit.

- Objevení řeči. V této fázi studenti komunikují v jednoduchých frázích a větách. Formulují jednoduché otázky, i když často gramaticky nesprávně. Začínají s krátkou konverzací.

- Středně pokročilá plynulost. V této fázi studenti používají složitější věty v mluveném i psaném projevu. Dokáží vyjádřit své názory a sdílet své myšlenky. Umějí formulovat otázky, pokud se chtějí o něčem ujistit.

- Pokročilá plynulost. V této fázi se studenti při užívání cizího jazyka blíží rodilým mluvčím, i když mohou mít jisté mezery, například v užívání idiomatických spojení.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com