Fenomén jménem "VZDĚLÁVÁNÍ"

Gabriela Hrůzová, jednatelka Centra služeb pro podnikání

Současná doba klade velký důraz na vzdělání. Znalosti získané ve škole nestačí. Je potřeba průběžně se zdokonalovat ve svém oboru a rozšiřovat si své vědomosti. Ale ruku na srdce! Zapracovali jste v několika posledních měsících na svém vlastním vzdělávání a rozšíření svých možností? Mnoho z vás určitě ano. Ale pokud ne, nemusíte si zoufat. Máme řešení!

Pomocnou ruku vám nabízejí vzdělávací centra pro dospělé, která se problematikou vzdělávání zabývají. Pořádají odborná školení, kurzy a semináře. Ty jsou veřejné nebo zakázkové, připravené přímo na základě požadavků objednávající firmy.

Jednou z často vyhledávaných vzdělávacích společností je Centrum služeb pro podnikání. Tato společnost za dobu svého působení nabídla již stovky velmi úspěšných kurzů a seminářů pro získání nových znalostí a rozvoj osobnosti. Vyznačuje se profesionalitou lektorů, širokou nabídkou a flexibilitou kurzů, kladnými referencemi od posluchačů a v neposlední řadě učebnami v centru Prahy dostupnými pro každého. Cena vzdělávacích programů vzhledem ke kvalitě výuky a propracovaným studijním materiálům je také příznivá.

Pojďme si s paní jednatelkou Centra služeb pro podnikání Gabrielou Hrůzovou zodpovědět pár otázek.

Zkuste nás nalákat ke studiu, vyjmenujte nám hlavní důvody, proč bychom měli absolvovat vzdělávací kurz.

Dosáhnete odborné kvalifikace, poznáte nové lidi, získáte nové kontakty, pracovní příležitosti, lepší finanční ohodnocení, sebevědomí a uznání. Vzdělávání je nejenom fenoménem dnešní doby, ale s určitostí i doby budoucí.

Co když máme obavu, že na kurz nebudeme stačit?

Nesmysl! Výuku vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři, kteří se přizpůsobí vašim požadavkům včetně potřebného tempa.

Jaká je nabídka kurzů?

Každý si najde ten svůj!

V nabídce jsou mimo jiné kurzy rekvalifikační, účetnictví, daně, mzdy, administrativní a počítačové, kurzy angličtiny, managementu, marketingu a další.

Zmínila jste účetnictví, daně, mzdy – je to složité a časové náročné, stát se odborníkem v těchto oblastech pro člověka, který se účetnictví nikdy nevěnoval?

Někomu může tento obor připadat příliš komplikovaný. Ale nenechte se zmást. On má jasná pravidla a jeho znalost vás řadí mezi důležité zaměstnance firmy. Budete vidět do finanční situace a budete ji moci svými znalostmi a věcnými připomínkami ovlivňovat. Perspektivní budoucnost firmy závisí i na dobrém účetním a daňovém specialistovi. Není to nic, co byste se nenaučili. Naopak, účetnictví a daně mohou být i zábavné a to v případě, že kurz vedou šikovní profesionálové, kteří mají svou vlastní praxi. Důkazem spokojenosti jsou reference posluchačů, kteří kurzy v Centru služeb pro podnikání již absolvovali. Nabízíme kurzu v různém časovém rozsahu, rekvalifikační kurzy vyžadují měsíc až dva měsíce intenzivního studia, doplňující kurzy trvají 1 až 3 týdny.

Mezi vyhledávané kurzy rozvoje osobnosti patří kurzy managementu. Nabízí je Centrum služeb pro podnikání?

Ano, nabízí. Aniž bychom si to uvědomovali, tak se každý z nás s problematikou managementu setkává prakticky denně. Když si nyní, velmi obecně, vysvětlíme význam managementu, tak bychom se s největší pravděpodobností shodli na tom, že tomu tak skutečně je. Management znamená řízení něčeho, nebo někoho. Např. řídíme, více či méně úspěšně, svůj čas, své finance, domácnost, skupinu lidí, organizaci apod. Tak vidíte, že management nás provází a nadále i bude provázet po celý život. Management je pro většinu z nás každodenní záležitostí. Centrum služeb pro podnikání kurzy managementu přizpůsobuje požadavkům firmy, která si je objedná.

A co angličtina?

Naprosto jasné je, že bez znalosti angličtiny se dnes jen těžko obejdeme. A navíc znalost angličtiny přináší vyšší plat! V České republice zaměstnavatelé už před lety přistoupili na zvyšování platu zaměstnanců, kteří hovoří cizím jazykem. S příchodem zahraničních firem a investorů na český trh se to stalo téměř pravidlem. Zaměstnanec vybavený jazykovými schopnostmi pro zaměstnavatele představuje potenciál k dalšímu uplatnění s možností rozvoje nebo přesahu do mateřské firmy za hranicemi České republiky. Z tohoto důvodu mnoho zaměstnavatelů přispívá na rozvoj jazykových schopností svých podřízených, často v podobě kurzů pořádaných na pracovišti v pracovní době nebo mimo ni.

Kde a s čí pomocí se můžeme učit anglicky?

Na pracoviště může docházet lektor a výuku přizpůsobit potřebám vašim a vaší firmy nebo kurzy mohou probíhat přímo v Centru služeb pro podnikání. I pokud nemáte zaměstnavatele, který by váš osobní rozvoj podporoval přímo organizováním kurzů, výběr je na vaší volbě a bylo by dobré, začít co nejdříve. Vzdělávání vám otevře dveře nejen k vyššímu platovému ohodnocení, ale také k možnosti většího kariérního postupu. Třebaže nezbytná investice na zaplacení není zanedbatelná, vyšší plat nebo šance na povýšení (a tudíž získání vyššího platu) vám tuto investici brzy vrátí. Navíc pracovník, který je ochotný a schopný se dále vzdělávat představuje pro zaměstnavatele osobu, o kterou by nerad přišel. A to je vážný důvod k zamyšlení!

Vzdělávání je proto jednou z cest, jak začít uskutečňovat váš sen o úspěšné kariéře a dobrém platu. Jakmile začnete své studium vnímat jako investici do sebe, motivace začít chodit do nabízených kurzů nebo vybrat si jiný typ výuky vám rozhodně nebude chybět.