Firemní kultura a e-learning

Aby mohla být e-learningová strategie úspěšná, musí se opírat o pět základních faktorů: obsah, kapacity, náklady, klienty a v první řadě kulturu lidí, pro které je e-learning určen. Autor se v článku zamýšlí nad tím, zda je to právě složitost kultury, která některým společnostem brání v dosažení úspěchu při e-learningu.

Kultura znamená pro každého něco jiného. Pro někoho je to civilizace, pro někoho pravidla chování. Kulturu si můžeme také představit jako vše, co od sebe odlišuje pouhou existenci a skutečnou kvalitu života. Slovníkové definice však nezdůrazňují kulturu jako schopnost člověka stále se učit a vzdělávat a zlepšovat své morální a intelektuální schopnosti. Právě na této definici by měly stavět projekty e-learningu.

E-learning by měl v první řadě správně zapadat do podnikové kultury firmy. Takové programy se dočkají přijetí ze strany zaměstnanců a firma se může soustředit na správné dokončení kurzů, hodnocení výkonnosti a návratnost investic. Společnosti by si měly před implementací e-learningu položit několik základních otázek:
* Jakým způsobem se zaměstnanci učí?
* Jaká je věková struktura zaměstnanců, pro které je výukový program určen?
* Kolik času lidé mají?
* Jaká je komunikace nadřízených s podřízenými?
Zdroj: E-learning Magazine - Vše o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-learning Magazine