Firemní vzdělávání a řízení změn

Potřeba vzdělávání zaměstnanců a provádění změn nebyla v podnicích nikdy tak závažná jako nyní. Osoby zodpovědné za firemní vzdělávání mají dnes před sebou obrovskou výzvu. Chtějí-li úspěšně začít, musejí tak učinit u sebe, svého chápání a víry. Firemní vzdělávání již nemůže být odškrtávání kolonek, je třeba důsledně jej propojit s firemní strategií.

Určení toho, která část pracovní síly bude školena vyžaduje pochopení potřeb zasvěcených osob. Změny v procesech jako důsledky podnikových iniciativ si žádají přizpůsobování a osvojování nových dovedností zaměstnanců, ale také určení a zmírnění důsledků, které to pro zaměstnance bude mít. Na změny je ale vždy třeba reagovat okamžitě.

Nejdůležitějším předpokladem úspěšného reagování na změny ve formě firemního vzdělávání je komunikace mezi zaměstnanci, sponzory podnikových iniciativ a managementem na všech úrovních. Změna dosavadních návyků je velmi složitá a proto vyžaduje pochopení smyslu toho, kam se podnik ubírá. Jakmile se zaměstnanci stanou součástí procesu podnikových změn, jejich podpora, pochopení a přijetí nových dovedností na základě vzdělávání povede podnik k úspěšné budoucnosti.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer