Fluktuace lektorů je nejčastějším problémem jazykové výuky

Zná to snad každý personalista. Výuka jazyků pro vaše zaměstnance začne, studenti se seznámí s lektorem, naladí se na jeho styl výuky a kurz probíhá hladce, dokud nepřijde lektor nový. V tu chvíli si musejí studenti zvykat na nový přístup, jiný styl výuky, na novou osobnost lektora. Pro studenty je změna lektora značně nepříjemná, demotivující a efekt výuky je výrazně snížen. Není výjimkou, že během roku se v kurzu vystřídají klidně i tři lektoři. Fluktuace lektorů je totiž jedním z největších problémů, se kterým jazykové školy bojují.

výuka

Přísné přijímací řízení fluktuaci snižuje

V jazykové škole Channel Crossings vysoké fluktuaci předcházejí tím, že si dávají záležet na průběhu spolupráce již od počátku. Pouze dva kandidáti z deseti, kteří zašlou životopis, jsou pozváni na pohovor. Následně musí lektor projít náročným tříkolovým výběrovým řízením.

Čeští lektoři musejí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v lingvistickém oboru nebo vlastnit certifikát o absolvování standardizované zkoušky na úrovni min. C1 podle CEFR. Rodilí mluvčí musejí prokázat absolvování mezinárodně uznávané metodické kvalifikace (TEFL, CELTA / DELTA, Trinity TESOL atp.) a dvouletou praxi ve výuce rodného jazyka.

Lektoři s menší praxí procházejí intenzivním zaškolením (Induction Training) a poté absolvují čtyři týdny mentoringu (Teacher Support Programme), který se skládá ze vzájemných hospitací a coachingových pohovorů.

„Nepřijímáme každého. Velký ohled bereme i na to, jestli práce lektora baví. Ne každý, kdo umí mluvit cizím jazykem, totiž dokáže být dobrým lektorem. A ne každý chce skutečně učit,“ říká Pavel Bárta, manažer jazykové školy Channel Crossings.

Bonusový systém a metodická podpora lektory udrží

Dalším faktorem, který má vliv na fluktuaci lektorů, je způsob, jakým jazyková škola pečuje o své zaměstnance. Pokud lektor není dostatečně ohodnocen a nemá k výuce dobré podmínky, může být demotivován, což se odrazí na kvalitě výuky. V Channel Crossings vyvinuli propracovaný systém péče o lektory.

Lektorům nabízejí stabilní zázemí, moderní vybavení, metodickou podporu a bonusový kariérní systém, na jehož základě je každý lektor odměňován. Mzda lektora je postupně zvyšována s ohledem na délku spolupráce. Lektoři mají možnost využívat celou škálu benefitů včetně dalších školení a podpory ze strany senior lektorů.

Věrnost lektorů je tak výrazně posilována a lektoři si toho cení. Za poslední rok tato jazyková škola ukončila spolupráci pouze s pěti lektory, z toho dvě lektorky odešly na mateřskou dovolenou.

Spolupráce se zavedenými školami předurčuje kvalitu výuku

Na kvalitu výuky a fluktuaci lektorů má také vliv zavedenost jazykové školy. Pokud je jazyková škola na trhu relativně nová, nemá dostatečné znalosti ani zkušenosti. Musí projít procesem učení a postupně přicházet na to, jak výuku nejlépe koncipovat, organizovat a realizovat a jak s lektory nejlépe spolupracovat.

Je bezpodmínečně nutné, aby měla stabilní zázemí, o které se mohou opřít všichni – jak zaměstnanci, tak klienti. Chcete-li si být jisti, že jazyková výuka bude skutečně kvalitní, dívejte se na to, jak dlouho jazyková škola na trhu působí.

Nejste spokojení se současnou výukou? Chcete efektivnější spolupráci?
Kontaktujte nás na tel.: 210 215 314 či milena.mohrmannova@chc.cz.

POPTAT FIREMNÍ VÝUKU

 

Channel Crossings založila již před 25 lety Lenka Doležalová Pavilková. Agentura se zabývá jazykovým vzděláváním, překladatelstvím, tlumočením a studiem v zahraničí. Zaměstnává okolo 40 lidí a s téměř 200 lektory spolupracuje externě.