Fyzické překážky učení

Existuje řada fyzických překážek v učení, které si můžeme vytvářet i nevědomě. Studijní prostředí by přitom mělo být co nejpříjemnější a co nejméně rušivé. Často se například při školeních podávají sendviče či zákusky, což nejsou ideální potraviny pro podporu učení. Naopak nás zatěžují a uspávají, oslabují paměť.

V období mezi polednem a brzkým odpolednem dále klesá tělesná teplota, což ještě více oslabuje naši schopnost koncentrace a zapamatování. Dochází k tomu i bez jídla. Na začátku odpoledne bychom se proto měli vyhnout novým tématům a soustředit se spíše na rutinnější činnosti. Není to vhodná doba například pro promítání videí, jelikož tmavá místnost pouze podpoří ospalost. Raději si dopřejte více denního světla, které podpoří vaši bdělost.

Schopnost učit se klesá, překročí-li teplota 23 stupňů. Snažte se proto studovat v nižších teplotách a vyvarovat se přílišných výkyvů teplot v průběhu dne. Dávejte si také pozor na nahromadění oxidu uhličitého, které vede k únavě, bolestem hlavy a zpomaluje mozkovou činnost. Zapojte například dechová cvičení nebo protahování.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com