Glosář e-learningu nejen pro učení jazyků

Většina lidí, kteří se v dnešní době učí cizím jazyků ví, že jim mhou pomoci interaktivní CD ROMy a Internet. Řada z nich však v postatě neví, o čem elektronické vzdělávání vlastně je. Dokáží si představit, že potřebují počítač. O tom, jak se liší elektronický kurz od tradičního však příliš mnoho nevědí.

E-learning je moderní způsob učení, který využívá určité sítě (např. Internetu) k distribuci vzdělávacího obsahu, interakcím s lidmi a usnadnění porozumění novým věcem. Výhodou elektronických kurzů je zejména to, že psaná komunikace vydrží v této podobě daleko déle než v případě tradiční výuky ve třídách. Kromě toho nabízí studentům jazyků možnost poslouchat rodilé mluvčí a osobně s nimi komunikovat podle uvážení a vlastních časových možností, což tradiční výuka ve třídě každému nezajistí.

Toto je stručný glosář e-learningu:

- Computer Based Training (CBT) – Vzdělávání s využitím počítačové techniky. Počítačový program slouží k samostudiu, ale poskytuje zpětnou vazbu nebo umožňuje spojení se živým instruktorem. Může být uložen na CD, lokální síti nebo Internetu.

- Web Based Training (WBT) – Vzdělávání s využitím webových stránek. Vzdělávací obsah je poskytován pomocí lokální sítě nebo Internetu, s instruktorem nebo bez. Uplatňuje se především ve firmách.

- Synchronní učení. Jakákoli vzdělávací aktivita, která se odehrává současně v reálném čase. Vyžaduje, aby se studenti učili ve stejnou rozvrhovanou dobu. Může se odehrávat v tradiční třídě nebo prostřednictvím počítačové sítě.

- Asynchronní učení. Jakákoli vzdělávací aktivita, která se neodehrává ve stejnou dobu. Umožňuje studentům vzdělávat se podle vlastního rozvrhu, na různých místech i bez přítomnosti instruktorů. Může jít o klasické korespondenční kurzy nebo e-learning. V případě e-learningu slouží ke komunikaci elektronické diskuse.

- Instructor-led Training (ILT) – Vzdělávání vedené instruktorem. Může se odehrávat v tradiční třídě nebo prostřednictvím sítě. Většinou se jedná o vzdělávání ve firmách.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com