Hlavně v klidu

V poslední době stále vzrůstá počet obvinění vznesených ze strany zaměstnanců vůči svému zaměstnavateli. Většina z nich se vztahuje k diskriminaci. Vysoký počet obvinění má negativní dopad na obchodní výsledky organizací. Výukové programy by proto měly zohlednit tyto problémy a soustředit se na to, aby předešly případným stížnostem zaměstnanců.

V současné době je aktuálním trendem snaha přimět zaměstnance k tomu, aby byli odpovědní za svoji vlastní výuku. Součástí takovéto výuky by měly být i informace o tom, jaká jsou práva a omezení zaměstnanců na pracovišti. Mělo by být vymezeno, co se myslí termíny jako je diskriminace, sexuální obtěžování aj. Peníze vložené do takovýchto metod výuky by se měly zaměstnavatelům vrátit ve formě zvýšené produktivity zaměstnanců.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer