Hledání rovnováhy při outsourcingu vzdělávání

Outsourcování vzdělávacích nástrojů a obsahů klade důležité povinnosti na stranu odběratele i dodavatele. Vyžaduje fungující spolupráci mezi odborností na straně dodavatele a rozhodováním na straně odběratele. Základ spolupráce přitom tvoří následující požadavky.

- Oboustranná důvěryhodnost. Interní procesy na straně dodavatele by měly vzbuzovat důvěryhodnost u odběratele. Důležitý je vzájemně otevřený přístup.

- Komunikace. Dobře navržený plán komunikace mezi vedoucími představiteli obou stran je základem dobře fungujícího obchodního vztahu.

- Zpětná vazba. Nastavení mechanismu poskytování zpětné vazby je důležité pro průběžné odhalování problémů a chyb.

- Rozvíjení schopností. Obě strany by měly usilovat o zdokonalování svého působení.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer