Hledáte Čechy s dobrou češtinou? Vyškolte si je!

Mezi standardní firemní benefity patří již více než dvě desetiletí kurzy angličtiny. Jak je to ale s připraveností zaměstnanců vyjadřovat se kultivovanou, bezchybnou češtinou?

Školení češtiny pro Čechy v Jazykovém centru Correct

Není pochyb o tom, že na úspěších a neúspěších firmy se podílejí i texty, které ji opouštějí – a že přitom záleží nejen na jejich obsahu, ale také na jejich formě. Zdaleka přitom nejde jen o texty na webových stránkách nebo v tištěných marketingových materiálech. Ve skutečnosti se počítá každý e-mail a dopis vytvořený kýmkoliv ze zaměstnanců.

Zároveň ovšem platí, že až příliš mnoho Čechů se v mnoha otázkách českého pravopisu, kultivované gramatiky a stylistiky necítí právě jistě. Není to přitom jen jejich chyba: větší část pravopisných zásad češtiny jsme si osvojili a naposledy soustavně procvičili již na základní a střední škole (často navíc ve zjednodušené podobě). Nestačí to nejen kvůli nedokonalosti lidské paměti: i pravopis se totiž vyvíjí a co platilo před dvaceti lety, nemusí platit dnes. Stačí se koneckonců začíst do nedávno vydané Akademické příručky českého jazyka, formulující nově naše pravidla.

Reportáž ČT o kurzech pravopisu

Nabízí se přitom jednoduché řešení. Je jím nabídka kurzů a školení češtiny pro Čechy, se kterou již před časem přišlo Jazykové centrum Correct. Populární jsou zvláště jednodenní intenzivní opakovací kurzy českého pravopisu a kurz pokročilejší stylistiky češtiny ve stejném rozsahu realizované přímo ve firmě, bez problémů pro vás ale připraví kurz na míru – s pozměněným rozsahem i obsahem, např. ve prospěch novinek, které přineslo nejnovější vydání české státní normy věnované úpravě dokumentů zpracovaných textovými editory (ČSN 01 6910).

Lektorem kurzů je Mgr. Jan Táborský, odborník s bohatými zkušenostmi z výuky češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a s praxí z Ústavu pro jazyk český, navíc s citem pro popularizaci a výklad problematiky tak zábavným, jak je to jen možné (jak dosvědčují jeho FB-stránky „Jazykové zajímavosti“ s více než desetitisícovou základnou fanoušků).

Naučit se užívat jazyka opravdu efektivně a kultivovaně je práce na celý život – a to platí v plné míře i o naší mateřštině. Kurzy Jazykového centra Correct v tom mohou být pro vaše zaměstnance novým začátkem.

>> Chci více informací