Hodnocení výsledků školení ve třídě

Hodnocení výsledků školení ve třídě

Jak mohou vedoucí pracovníci zjistit, zda se školení vyplatilo a zda byly splněny stanovené cíle? Odpovědi na tyto otázky může poskytnout model hodnocení školení, představený v článku.

Model se skládá ze čtyř úrovní hodnocení:
1. Reakce účastníků na školení a celkové prostředí.
2. Vědomosti, které účastníci v průběhu školení načerpali.
3. Použitelnost získaných vědomostí v reálném prostředí a ve vlastní práci.
4. Dopad školení na celkovou produktivitu firmy.

Za účelem hodnocení se pořádá po skončení školení tzv. „evaluation meeting“, tedy schůzka za účelem hodnocení, v níž se k výše uvedeným bodům vyjadřují sami účastníci školení. Všechny úrovně hodnocení jsou v článku ilustrovány na příkladu skutečného školení, realizovaného v jedné firmě.

**Datum vydání:** I/2002
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine