HR manažer: „… a domácí úkoly jim nedávejte, stejně na ně nebudou mít čas.“

Slovní spojení „domácí úkol“ velmi dobře známe z našich školních let, a když ho zaslechneme, vybaví se nám různé vzpomínky: „Dneska jsem dostal poznámku (nebo dokonce pětku), protože jsem neměl domácí úkol.“ „Matiku máme až 4. hodinu, to stihnu opsat o velké přestávce.“ A dnes, když jsme dospělí, spíše zaujmeme stanovisko: „Na domácí úkoly nemám čas, protože mám hodně práce.“ Zní vám to povědomě? Říkají to i vaši zaměstnanci? Proč je tedy my učitelé stále zadáváme? Co je jejich úlohou?

Eva Hédlová, EMPIRE - the Know-How Institute

První a nejdůležitější úlohou domácích úkolů je další procvičení a tedy upevnění vyučované látky (slovní zásoby, frází, kolokací, gramatických jevů, atd.). Domácí úloha zaměřená na procvičení nám poskytne čas a prostor se nad daným prvkem či jevem jazyka zamyslet, uvědomit si, zda jsem opravdu pochopil jeho podstatu, formu, význam nebo použití, a následně si jej procvičit a jeho několikanásobným použitím či aplikací zajistit, že dojde k zapamatování a jeho vyvolání v budoucnu podle potřeby.

Pokud naopak zjistíme, že si nejsme jisti, zda jsme daný prvek či jev pochopili a nejsme si jisti jeho správným použitím, naskytne se nám tak příležitost obrátit se na našeho učitele, který nám jistě ochotně vše znovu vysvětlí a popřípadě upraví učební plán nebo plán hodiny tak, aby byl daný jev intenzivněji procvičen.

U dospělých studentů často shledávám, že této příležitosti nevyužívají dostatečně a pak jsou sami rozmrzelí, když po několika letech výuky nedosahují jejich znalosti úrovně, kterou si oni sami představovali. Snižuje se tak bohužel jejich motivace. Tomuto snížení mohli částečně předejít sami, kdyby plnili domácí úlohy a využívali jejich potenciálu.

Na druhou stranu je na učiteli, aby své studenty motivoval, a proto by studenti měli vždy být obeznámeni, PROČ mají danou úlohu vypracovat, co je jejím cílem a co oni tím získají, abychom neplýtvali jejich volným časem. Pokud vám učitel neříká, k čemu vám daná domácí úloha bude sloužit, nebojte se ho na to zeptat, zvýší se tak vaše motivace jako u každé aktivity, u které si uvědomujeme účel a cíl.

Další úlohou domácího úkolu může být také příprava na další vyučovací hodinu (např. pročtení nějakého článku a zjištění jeho hlavních myšlenek, čtení s otázkami po porozumění, vyhledání konkrétních informací nebo faktů, příprava krátké prezentace). Když studenti provedou přípravu pečlivě, poskytnou tak učiteli více prostoru věnovat se produktivním dovednostem jazyka a co nejefektivněji využít čas, který s nimi stráví. Tento čas by jindy bez přípravy musel být věnován porozumění, zjišťování informací nebo budování kontextu.

Domácí úlohy plní svůj účel, pokud rozvíjí, procvičují a upevňují zadaný jev jazyka. Učitel by tedy měl svým studentům „povolit“, aby s vypracováváním úlohy přestali, pokud v jejím průběhu došli do bodu, kdy sami usoudili, že danému jevu rozumějí a umějí ho používat. Proč studenty nutit vyplňovat sáhodlouhá cvičení, když k upevnění a zapamatování již došlo?

Pokud chceme, aby domácí úlohy byly efektivní, je také nutné měnit jejich formát. Nepoužívat stále pouze doplňovací cvičení, ale také krátká čtení s porozuměním, online úkoly (např. nějaký krátký průzkum), kvízy a křížovky, psaní cvičných vět, test s výběrem možností, psaní krátkého textu, popisu, pojednání, atd. Nutí vás váš učitel dělat pořád ty stejné typy úloh? Žádejte po něm více kreativity, potažmo motivace.

Jak sami vidíte, důvody, proč plnit domácí úlohy, jsou nepopíratelné. Pokud studujete, tak neotálejte a hned na příští vyučovací hodině požádejte učitele o svůj první smysluplný, motivující domácí úkol, který bude mít cíl a splní svou úlohu.