HR News doporučuje: e-kniha „Morální inteligence aneb neztrácejme lidství“

e-kniha "Morální inteligence aneb neztrácejme lidství"

Ojedinělý a povznášející pohled na člověka a jeho morálku, kterou mu příroda dala do vínku. Ne jako povinnost, nýbrž jako inspirativní cestu ke štěstí, sebepoznání, důstojnosti, prožívání radosti či velkorysosti vůči druhým. Tedy k vlastnímu bohatství.

To přináší kniha Zdeňka Mahlera s názvem Morální inteligence aneb neztrácejme lidství, která byla právě uvedena do prodeje v podobě e-knihy.

Ukázku z knihy si můžete přečíst v článku Zdeňka Mahlera První „stavební kámen“ morální inteligence – empatie.

Kniha má naučně-populární charakter. Obsahuje nejnovější poznatky a zajímavosti z oborů historie, evoluce, antropologie, genetiky, psychologie, sociologie a výchovy dětí, které obratně propojuje do překvapivých souvislostí.

Je psána poutavou a interaktivní formou s mnoha praktickými příklady, místy s humorem a nadsázkou.

Dílo je členěno do 5 základních kapitol:

  • První zhodnocuje postavení člověka na Zemi.
  • Druhá nabízí úvahu, proč si příroda vybrala zrovna člověka a jak ho na úlohu „vyvoleného" vybavila.
  • Třetí se zabývá fázemi vývoje člověka, ve kterých se utváří osobnost, projevy, vnímání hodnot a morálky.
  • Čtvrtá se zabývá morální inteligencí, jejími prvky a projevy – tedy tím, co člověka dělá člověkem.
  • Pátá nabízí zamyšlení nad tím, co tvoří lidské štěstí a jak jej dosáhnout.

Text prokládá přes 200 barevných fotografií, adresných přirovnání a pečlivě vybraných přísloví a citátů slavných osobností od starověku až po současnost.

Kniha je aktuálně v prodeji u těchto e-knihkupců

Formát pdf:

Formát ePub (obsah pro iPad & iPhone):

O autorovi

Ing. Zdeněk Mahler se narodil v roce 1963 v Praze. Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu. Je majitelem, lektorem a koučem vzdělávací agentury Educatio Mahler.

Zaměřuje se na problematiku personalistiky a profesního vzdělávání, komunikačních, prezentačních a manažerských dovedností, Time Managementu, Work and Life Balance a morální inteligence. Lektoroval téměř 4000 kurzovních dní v rámci České a Slovenské republiky, Rakouska, Bulharska a Rumunska.

Jako konzultant a kouč se věnuje předním manažerům velkých společností. V letech 2012 a 2015 byl nominován do soutěže European Business Awards.

Zabývá se publicistickou, ilustrátorskou a fotografickou činností (spolupracoval s knižními nakladatelstvími, odbornými a naučně-populárními časopisy, s Čs. rozhlasem a televizí).

Kniha Morální inteligence aneb neztrácejme lidství je jeho čtvrtou samostatnou knihou.

Více informací o autorovi na www.zdenekmahler.cz.